Goud verzilveren

Met de dag groeit in de zorg de kennis over betere behandeling en diagnostiek. Maar lang niet al die kennis wordt verspreid en benut. Daarom zijn er professionals opgeleid tot implementatiefellows om ziekenhuizen daarbij te helpen. De vraag aan ons: bedenk een uitgave die ziekenhuizen helpt verleiden om deze fellows in te zetten bij kwaliteitsverbeteringen, zodat kennis over betere zorg écht wordt benut. Dat werd Goud verzilveren. De uitgave laat lezers in alles ervaren dat de fellows van grote waarde zijn.


Concept I Creatieve aansturing