Privacyverklaring


Cecile Vossen Concept & Tekst
Aalsdijk 4, 4116 LN Buren, 06 – 512 88 759

Deze privacyverklaring is 24 mei 2018 opgesteld. De laatste wijziging vond plaats op 30 januari 2020.

_____

1:  Vooraf

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo wordt duidelijk hoe ik je gegevens opsla – en met welk doel. Daarnaast vind je hier ook informatie over jouw rechten als het gaat om jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms veranderen door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

_____

2:  Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Cecile Vossen Concept & Tekst is een eenmanszaak. Ik help organisaties aan een goed verhaal over wie ze zijn en wat ze doen. Over hoe ze hun ambities waarmaken en wat daarvan de impact is. Daarnaast maak ik vrij werk, zoals boeken en journalistieke producties.

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens waarover ik beschik van degenen met wie ik werk, zoals opdrachtgevers, collega’s (zoals redacteuren), samenwerkingspartners (zoals fotografen) en de mensen die ik interview. Vanwege dat werk beschik ik over gegevens die door jezelf – of die door derden met jouw toestemming – aan mij zijn verstrekt. Daarbij gaat het om persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kan het gaan om correspondentie en persoonlijke informatie die je met me hebt gedeeld om de verhalen te kunnen maken.

_____

3:  Met welk doel en op basis van welke grondslag?

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang om mijn werkzaamheden te kunnen vervullen vanuit Cecile Vossen Concept & Tekst. Ook verwerk ik ze op basis van journalistieke, creatieve en literaire gronden. Ik gebruik de gegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn, zoals:

  • Offertes en facturen opstellen
  • Het afhandelen van betalingen
  • Mensen bereiken om opdrachten te vervullen en samen te werken
  • Verhalen vinden en ophalen

Daarnaast verwerk ik gegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals nota’s die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

_____

4: Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Je gegevens bewaar ik voor langere tijd, zodat we elkaar ook na afloop van een opdracht of productie nog weten te vinden. Bijvoorbeeld voor nazorg, het maken van een serie of een vervolg op een opdracht. Bij zakelijke gegevens hou ik me aan de wettelijke termijnverplichting.

_____

5: Hoe beveilig ik de gegevens?

Ik vind de bescherming van jouw gegevens erg belangrijk. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo zijn mijn apparaten die jouw gegevens openen vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Daarop draaien altijd up-to-date beveiligingsprogramma’s en software. Ik maak alleen gebruik van beveiligde netwerkverbindingen en routers. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen. De kantoorruimte is voorzien van een indringeralarm.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan https://www.cecilevossen.nl beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op: info@cecilevossen.nl.

_____

6:  Deel ik je persoonsgegevens?

Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven bij mij alleen. Ik deel ze alleen als dat nodig is voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verstrekt. Als het bijvoorbeeld nodig is om je e-mailadres en/of telefoonnummer te delen met andere professionals (zoals een fotograaf), dan doe ik dat alleen als ik daarvoor jouw toestemming heb verkregen.

Een aantal mensen heeft vanwege de bedrijfsvoering van mijn eenmanszaak toegang tot de persoonsgegevens die ik verwerk. Het gaat om mijn systeembeheerder en de accountant. Met hen heb ik een overeenkomst om te zorgen dat zij net zo beveiligd en vertrouwelijk omgaan met de gegevens waarover ik beschik. Op mijn website verzamel ik geen gegevens over de bezoekers.

Ik behoud het recht voor de gegevens te delen wanneer dit wettelijk is vereist. Of wanneer ik dit gerechtvaardigd vind om te kunnen voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, eigendom of veiligheid van Cecile Vossen Concept & Tekst te beschermen. Daarbij probeer ik jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

_____

7: Kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je kunt jouw gegevens inzien die ik bewaar. Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Laat het me dan weten. Ook heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@cecilevossen.nl. Wat ik daarvoor nodig heb is een kopie van je id-bewijs, zodat ik zeker weet dat jijzelf het verzoek doet. Je kunt je pasfoto, nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar maken. Ik streef ernaar om binnen een week te reageren.

Vind je dat ik onzorgvuldig met je persoonsgegevens ben omgegaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

_____

8: Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met me op:

Cecile Vossen
Aalsdijk 4
4116 LN Buren
06 – 512 88 759
info@cecilevossen.nl