Gezonde school

Gezondheid op school krijgt steeds meer de aandacht. Gezondheidsfunctionarissen helpen scholen daarbij. Bij het ondersteunen van de scholen komen de functionarissen tal van vraagstukken tegen. Vraag van het RIVM: organiseer voor de ervaren gezondheidsfunctionarissen speciale intervisiebijeenkomsten om die vraagstukken uit te diepen. Zorg ervoor dat de opbrengsten online gedeeld worden, zodat ook andere gezondheidsfunctionarissen er hun voordeel mee kunnen doen.


Formule I Gespreksleiding I Tekst