De Regenboog Groep

Ken je mij?

Vraag

Kun je de lezers van ons jaarverslag de impact laten voelen van wat we als vrijwilligersorganisatie betekenen voor kwetsbare Amsterdammers?

Oplossing

In de stad leven veel kwetsbare mensen die nauwelijks worden gezien. Soms maken zij zichzelf onzichtbaar, omdat het te pijnlijk is anderen te ontmoeten. Soms kijken stadgenoten weg, omdat ze zich niet goed raad weten met hun situatie. Het schrijnende is: als niemand je opmerkt, besta je niet. Daarom laten we de jaarverslaglezer meekijken met hoe vrijwilligers en kwetsbare Amsterdammers elkaar hebben leren kennen. Want in die ontmoeting gebeurt er iets onomkeerbaars. Met andere ogen kijken naar wie je niet kent. Daarin zit de impact: elkaar écht zien is wat de stad socialer maakt.

_ _ _ _ _

Concept | tekst| persoonlijke verhalen| creatieve aansturing
Cecile Vossen

Fotografie
Daniël Cohen

Grafische ontwerp
Studio Spanjaard