Vrij werk

Terugkijken

Vraag

Toen mijn vaders tijd aanbrak om afscheid te nemen van het leven, viel het me op. De blik die zich naar binnen richtte. De onbezorgdheid over zaken die eerst zo belangrijk leken. De laatste goede adviezen aan zijn kinderen. Ik vroeg me af wat er door hem heenging. Hoe keek hij terug op het leven? Wat had hij anders willen doen, nu hij wist dat het straks over en uit was? In die laatste weken met mijn vader groeide het idee. Kan ik een boek maken over wat de naderende dood vertelt over het leven? Een boek dat je even laat stilvallen in de hectiek van het bestaan, waarin we denken eindeloos de tijd te hebben?

Wat er toen gebeurde

Het boek kwam er. Daarin blikken 21 mensen – jong en oud – terug op hun bestaan. Allen hebben ze de dood aangezegd gekregen. Wat zien ze? Wat is dan echt belangrijk? De korte verhalen, foto’s zonder opsmuk en sobere opmaak nodigen je uit om stil te staan bij je eigen leven.

_ _ _ _ _

Concept | persoonlijke verhalen
Cecile Vossen

Grafisch ontwerp
-SYB-

Fotografie
Ringel Goslinga

Uitgever
Ten Have