Vrijwillige inzet

Opvoeden en opgroeien is een zaak van velen, zoals van ouders, kinderen, buurtbewoners en gemeenten. Een speciaal ZonMw-programma stimuleerde jarenlang de vrijwillige inzet rond opvoeden en opgroeien. Daarbij speelde het magazine INZET een sleutelrol. Het moest betrokkenen op de hoogte houden, ze enthousiasmeren en overtuigen. Een uitgekiend concept lag daaraan ten grondslag – ontwikkeld samen met Carel Jansen en Marcel Senten.


Concept I Tekst